Η βιοποικιλότητα της ΕΕ, δηλαδή η ποικιλία ειδών, οικοτόπων και οικοσυστημάτων, αποτελεί βασικό κομμάτι της ευρωπαϊκής φυσικής κληρονομιάς. (21/11/2009)

Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των μορφών της ζωής (ζώα, φυτά, μικροοργανισμοί) και είναι αναγκαία για τη διατήρησή της, επιτρέποντας σε όλους τους οργανισμούς να προσαρμόζονται σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. (3/12/2009)

Η βιοποικιλότητα, η βάση της ζωής μας στον πλανήτη, αντιμετωπίζει δυστυχώς σήμερα πολλούς κινδύνους και σημαντικές απώλειες. (8/12/2009)

Η λεκάνη της Μεσογείου έχει περί τα 22.500 ενδημικά είδη (4 φορές περισσότερα από τα είδη όλης της Ευρώπης). Η Ελλάδα είναι από τις πλέον πλούσιες σε βιοποικιλότητα χώρες, με περισσότερα από 6.000 φυτικά είδη και 30-50.000 ζωικούς οργανισμούς, με την Κρήτη, από μόνη της, να παρουσιάζει τη βιοποικιλότητα που έχει όλη η Μεγάλη Βρετανία. (30/10/2009)

Ο Υμηττός, περιοχή ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000, αποτελεί ένα σημαντικό μεσογειακό οικοσύστημα, εξαιρετικής σημασίας, τόσο για τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί όσο και για τη συμβολή του στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων της Αττικής αλλά και ειδικότερα του λεκανοπεδίου. (30/10/2009)

Απειλούμενοι τύποι οικοτόπων: Οι οικότοποι αυτοί βρίσκονται είτε στη θέση όπου πραγματοποιείται η επένδυση ή σε μέρη που επηρεάζονται από αυτή λόγω λήψης ή απόρριψης υλικών ή άλλου τύπου ρύπανσης και διαταραχής (αύξηση θερμοκρασίας, πτώση υδροφόρων οριζόντων, ευτροφισμός) ή λόγω κατασκευής βοηθητικών έργων (μαρίνες, ξενοδοχεία) ή έργων πρόσβασης (δρόμοι). Ενδεικτικοί τύποι οικοτόπων: αμμοθίνες, μόνιμοι ή εποχιακοί υγρότοποι εξαιρετικά σπάνιοι στην Κρήτη, φρυγανικά οικοσυστήματα που, όπως τόνισε ο Dr. Rackham έχουν το μεγαλύτερο δείκτη βιοποικιλότητας στην Κρήτη και αποτελούν πανάρχαιο τύπο οικοτόπου πολύ σημαντικό για την τοπιακή ιδιαιτερότητα του νησιού, δάση τραχείας πεύκης, αραιοί πρινώνες, δάση βελανιδιάς, δάση αγριελιάς - χαρουπιάς, θαλάσσια οικοσυστήματα, ρέματα μόνιμης ή περιοδικής ροής, κ.ά. Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η συντήρηση του γκαζόν απαιτεί τη χρησιμοποίηση μεγάλων ποσοτήτων αγροχημικών τα οποία εκτός από το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα διασπείρονται και στην ατμόσφαιρα. (1/11/2009)

Οι καρχαρίες, ως οι κορυ­φαίοι θηρευτές στην τροφική αλυσί­δα, ρυθμίζουν τη βιοποικιλότητα και αφθονία των ειδών και ως εκ τούτου αποτελούν είδη με μεγάλη οικολογι­κή σημασία για τα θαλάσσια οικοσυ­στήματα. (1/11/2009)

Οι συνέπειες στη βιοποικιλότητα, την αλιεία αλλά και τον τουρισμό προβλέπονται σημαντικές -προειδοποιούν οι επιστήμονες- αν δεν προκύψουν ριζικές αλλαγές στην περιβαλλοντική πολιτική. (3/11/2009)

Ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και το τοπίο, ρυθμίζουν το κλίμα, εμπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς με νερό και προστατεύουν το έδαφος. (4/11/2009)

Στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος « ΚΑΛΛΙΣΤΩ » με θέμα τη βιοποικιλότητα επισκεφθήκαμε την Έδεσσα. (4/11/2009)

Σύμφωνα με μελέτη, που εκπόνησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι ποταμοί είναι μολυσμένοι και η βιοποικιλότητα κινδυνεύει. (5/11/2009)

Απειλές Τέλος όσον αφορά τις σημαντικότερες απειλές, μία από τις σημαντικότερες απειλές είναι η υλοτομία της παρόχθιας βλάστησης, για επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων μέχρι την κοίτη του ποταμού, χειμάρρου, ρέματος με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, για τη βιοποικιλότητα. (8/11/2009)

Στα πλαίσια του δικτύου Νατούρα 2000  στην νήσο Εύβοια υπάρχουν δυο περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες σαν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και τρεις σαν Τόποι Κοινοτικής Σημασίας . Η Ορνιθολογία Εταιρεία έχει επίσης χαρακτηρίσει 7  περιοχες της Εύβοιας  σαν Σημαντικές Ζώνες Πτηνών (ΣΖΠ) συνολικής έκτασης 805 χιλιάδων στεμμάτων (ή το 19,3% του νομού Ευβοίας). Η Ελλάδα έχει υπογράψει και επικυρώσει από το 1994 με το ν..2204/94 την Διεθνή Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα του 1992. (9/11/2009)

Τα υπόλοιπα έξι αφορούν τη βιοποικιλότητα, μια νέα κατηγορία έργων LIFE+ που συνίσταται σε πιλοτικά συστήματα αντιμετώπισης ευρύτερων ζητημάτων βιοποικιλότητας. (9/11/2009)

Το πλούσιο σε ομορφιά και ποικιλομορφία φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας με την ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, η σημαντική προϊστορία και ιστορία του τόπου μας, βρίσκεται στο στόχαστρο μιας συνεχώς αυξανόμενης ποσοτικά και όχι ποιοτικά τουριστικής ανάπτυξης. (11/11/2009)

Ίσως η βιοποικιλότητα της σύγχρονης ζούγκλας που ονομάζεται Internet πρόβλεψε χώρο και για έναν ακόμα μικροοργανισμό. (12/11/2009)

Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη βιοποικιλότητα με 1.000 σπάνια ενδημικά είδη, τέσσερα από τα οποία υπάρχουν μόνο στην Κυλλήνη και πουθενά αλλού στον κόσμο!». Τα αποτελέσματα είναι εμφανή: διανοίχθηκε και επεκτάθηκε μεγαλύτερος ασφάλτινος δρόμος στο οροπέδιο, ασφαλτοστρώθηκε το πάρκινγκ και έγιναν εξορύξεις αμμοχάλικου σε λόφο πάνω στο οροπέδιο για την υλοποίηση του δρόμου. (12/11/2009)

Σε περιοχές, όπου η βιοποικιλότητα είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη, οργανώνονται καταδύσεις αναψυχής προσελκύοντας αυτοδύτες από τις πιο μακρινές περιοχές (π.χ. σκανδιναβοί στον Ινδικό Ωκεανό και το Μεγάλο Κορραλιογενές Φράγμα κλπ.). Οι περιοχές αυτές είθισται να ονομάζονται καταδυτικά πάρκα. (12/11/2009)

Ούτε η Ατζέντα 21, ένα γιγαντιαίο, ανάμικτο πακέτο από 2500 μέτρα, ούτε οι διεθνείς συμβάσεις πάνω στη βιοποικιλότητα και τις κλιματικές αλλαγές έχουν οδηγήσει στις απαραίτητες ριζοσπαστικες λύσεις. (12/11/2009)

Και η βιοποικιλότητα άρχισε να αποκτά τεράστια σημασία όταν αρχίσαμε να κάνουμε συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τους ρυθμούς απώλειας ειδών εξαιτίας του. (12/11/2009)

«Η βιοποικιλότητα χάνεται με πρωτοφανή ρυθμό» τονίζει σε ανακοίνωσή του την Τρίτη Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Γκι-Μουν. (12/11/2009)

3. Η απομάκρυνση όλων των καμένων κορμών βλάπτει τη βιοποικιλότητα της περιοχής, καθώς οι όρθιοι και πεσμένοι κορμοί δημιουργούν χρήσιμα μικροπεριβάλλοντα για την προστασία της πανίδας της». Απαιτούμε από τους αρμόδιους φορείς: 1. Την ανάληψη ευθυνών από τον φορέα του έργου (ΕΤΑ Α.Ε) για τη μελέτη υλοτομίας που έχει εκπονήσει καθώς η νομοθεσία προβλέπει με βαση του Αρθου 23 του 1928 (περί διαχειρήσεως δασών «οιαδήποτε υλοτομία…. ενεργείται συμφώνως προς τις αρχές της δασοπονίας και δασοτεχνίας και εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται αλλά και να διευκολύνεται προ παντός η φυσική αναγέννησις, και η ανανέωσις του δάσους» ) 2. Την απαραίτητη άσκηση των αναγκαίων εποπτικών αρμοδιοτήτων έτσι ώστε να απαγορευθεί η χρήση βαρέων μηχανημάτων στην περιοχή . Επίσης την ανάληψη ευθυνών εκ μέρους του Δασαρχείου Ολυμπίας που ενέκρινε την μελέτη υλοτομίας και επιβλέπει το έργο της. (12/11/2009)

Νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά άλατα και φώσφορος προκαλούν ευτροφισμό και τοξικοί ρύποι υποβαθμίζουν το οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα. (12/11/2009)

Ο ι πράσινες γωνιές της πόλης γίνονται χώροι αναψυχής , χαλάρωσης και κοινωνικής συναναστροφής , διατηρούν τη βιοποικιλότητα . Ακόμα βελτιώνουν το κλίμα και αυτό επιτυγχάνεται με την επίδραση που έχουν τα φυτά στη μετρίαση της θερμοκρασίας, στην εξισορρόπηση της υγρασίας στη βελτίωση του φωτεινού καθεστώτος, στη δέσμευση της σκόνης και των αέριων ρύπων, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας του αέρα. (12/11/2009)

Ακόμα διατηρούν τη βιοποικιλότητα, βελτιώνουν το κλίμα και αυτό επιτυγχάνεται με την επίδραση που έχουν τα φυτά στη μετρίαση της θερμοκρασίας, στην εξισορρόπηση της υγρασίας στη βελτίωση του φωτεινού καθεστώτος, στη δέσμευση της σκόνης και των αέριων ρύπων, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας του αέρα. (12/11/2009)

Κρίσιμο ρόλο στο πλαίσιο αυτό έχει η απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Οι καλλιέργειες ΓΤΟ αποτελούν σοβαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης και ενέχουν τον κίνδυνο της αλληλομόλυνσης των βιολογικών και των συμβατικών καλλιεργειών. (12/11/2009)

Θα πρέπει να αναζητηθούν πόροι και από άλλες πηγές χρηματοδότησης ώστε να διατηρηθεί και να αυξηθεί η βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του δικτύου NATURA. (12/11/2009)

• Απουσία ουσιαστικής προστασίας των φυσικών πόρων σε τομείς όπως το νερό, η δασική γη, ο αλιευτικός πλούτος ή οι φυσικές περιοχές και η βιοποικιλότητα.. Τα ζητήματα αυτά δε θίγονται από κανένα από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. (12/11/2009)

Για το λόγο αυτό, οι βιολογικές καλλιέργειες δεν επιδρούν αρνητικά στη βιοποικιλότητα, αλλά αντίθετα την ευνοούν, μια και είναι σε θέση να συντηρούν μεγάλους πληθυσμούς φυτών, εντόμων αλλά και ζώων. (13/11/2009)

Η γενετική ρύπανση αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη απειλή για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.Εκατομμύρια πολίτες, επιστήμονες και οργανώσεις σε όλο τον κόσμο είναι αντίθετοι με την απελευθέρωση των μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον και τη χρήση τους στα τρόφιμα και ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις. (13/11/2009)