Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής, με μειωμένους βαθμούς ελευθερίας όσον αφορά στις εισροές θρεπτικών στοιχείων (λιπάνσεων) και φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε σύγκριση με τα κλασικά συστήματα ολοκληρωμένης παραγωγής. (2/11/2009)

Η βιολογική γεωργία προσφέρει ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα και προστατεύει την υγεία των καταναλωτών Η βιολογική γεωργία προσφέρει σχετικά σταθερές τιμές στους επιχειρηματίες των βιολογικών προϊόντων υπερασπίζοντας τις αρχές του δίκαιου εμπορίου. (8/11/2009)

Η βιολογική γεωργία συμβάλλει στη δημιουργία ευκαιριών σε δύσκολες περιόδους, μέσω της ανακατανομής των δεδομένων της αγοράς Η αγορά των βιολογικών προϊόντων αποτελεί παράδειγμα σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Η ενδυνάμωση της αγοράς των βιολογικών προϊόντων μέσω του Ecofestival, αποτελεί σημαντικό παράγοντα παρακίνησης επαγγελματιών και καταναλωτών Το Ecofestival, συμβάλλει στην ενίσχυση της σημασίας και αποδοτικότητας των εκθέσεων, λόγω της μοναδικής δυνατότητας επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο με τις ενδιαφερόμενες ομάδες (επαγγελματίες και καταναλωτές), συγκριτικά με άλλες μορφές προβολής. (8/11/2009)

Η βιολογική γεωργία παρά τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και καθυστερήσεις. (12/11/2009)

Η βιολογική γεωργία όμως οφείλει να επικεντρωθεί στα προϊόντα πρώτης διατροφικής ανάγκης και να «στρώσει» το τραπέζι των τοπικών καταναλωτών με προϊόντα που «γράφουν» μηδενικά χιλιόμετρα απόστασης από τον τόπο παραγωγής. (12/11/2009)

Η βιολογική γεωργία σέβεται τα συστήματα του ίδιου του περιβάλλοντος για την καταπολέμηση των παρασίτων και των ασθενειών στις καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία και αποφεύγει τη χρησιμοποίηση συνθετικών παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, χημικών λιπασμάτων, αυξητικών ορμονών, αντιβιοτικών ή γενετικών τροποποιήσεων. (12/11/2009)

Η βιολογική γεωργία στηρίζεται στην: - αρχή της υγείας - αρχή του περιβάλλοντος - αρχή της δικαιοσύνης και της ισότητας - αρχή της υπευθυνότητας Κάθε αρχή περιγράφεται και παρουσιάζεται αναλυτικά. (13/11/2009)

Η βιολογική γεωργία πρέπει να ακολουθεί την οικολογική ισορροπία στις καλλιεργητικές πρακτικές της. (13/11/2009)

Η βιολογική γεωργία, έχει πληγεί σε σημαντικό βαθμό από αυτά τα δύο χαρακτηριστικά και ίσως της παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία να ανανεωθεί. (13/11/2009)

Οπωσδήποτε, η βιολογική γεωργία και διάφορες αγροτοτουριστικές δράσεις είναι ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες, δεν αντιστοιχούν όμως στο μέγεθος της αναγκαίας αναπτυξιακής προσπάθειας. (31/10/2009)

Το Ναβντάνια (Navdanya), το κίνημά μας για τη βιολογική γεωργία, προωθεί τη χρήση των προϊόντων του αμάραντου, όπως τα προπαρασκευασμένα δημητριακά, το αλεύρι και τα αρτοποιήματα – πέρα από την παραδοσιακή χρήση του αμάραντου ως νηστίσιμης τροφής. (12/11/2009)

Πολλά υποσχόμενες είναι και οι συναφείς δραστηριότητες, που αφορούν στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, τη βιολογική γεωργία, τα προϊόντα πράσινης χημείας, τον οικο-τουρισμό και την προστασία της βιο-ποικιλότητας. (12/11/2009)

Οι κανονισμοί αυτοί διέπουν επίσης τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ.Ο πρώτος κανονισμός για τη βιολογική γεωργία [κανονισμός ΕΟΚ αριθ. (12/11/2009)

Μολονότι αντιπροσώπευε μόνον το 3% περίπου της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της ΕΕ (ΧΓΕ) το 2000, η βιολογική γεωργία εξελίχθηκε στην πραγματικότητα σε έναν από τους δυναμικότερους γεωργικούς τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (12/11/2009)

Αυτές εκφράζουν ό,τι η βιολογική γεωργία μπορεί να κάνει για τον κόσμο, και μια προοπτική για να καλυτερεύσει όλη η γεωργία συνολικά. (13/11/2009)

Η κίνηση αυτή εξισώνοντας τη βιολογική γεωργία με τη συμβατική και τα μεταλλαγμένα, επί της ουσία την καταργεί. (16/11/2009)

Τρία παραδείγματα: α) Η βιολογική γεωργία απαιτεί τη χρήση οργανικών λιπασμάτων που δυστυχώς εισάγουμε. (21/11/2009)

Στη βιολογική γεωργία καλλιεργούνται σε μεγάλο ποσοστό υβρίδια, αν και είναι πολλοί οι βιοκαλλιεργητές που συλλέγουν και αναπαράγουν δικούς τους σπόρους. (22/11/2009)

Η προσπάθεια που κάνει η βιολογική γεωργία, την κατατάσσει στην πρώτη θέση των φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων παραγωγής. (23/11/2009)

Το μέλλον της χώρας μας και η βιολογική γεωργία Το μέλλον της χώρας μας είναι συνυφασμένο με την πρόοδο και εξέλιξη της βιολογικής καλλιέργειας, που θα αποτελέσει, σίγουρα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και παραγωγής τροφίμων στην χώρα μας. (23/11/2009)

«Πέραν των μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σκοπεύουμε να συμβάλουμε χρηματοδοτικά και σε δραστηριότητες όπως η βιολογική γεωργία, ο αγροτουρισμός και ο οικοτουρισμός» σημείωσε ο κ. Πανταλάκης. (4/12/2009)

Η φυτική παραγωγή και η βιολογική γεωργία θα είναι συναρμοδιότητα της υπουργού κ. Κατερίνας Μπατζελή και του υφυπουργού κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, ενώ η ζωική παραγωγή θα εποπτεύεται από την κ. Καρχιμάκη. (4/12/2009)