Η βιοαιθανόλη, αιθανόλη παραγόμενη με τη βιολογική οδό, αποτελεί βιοκαύσιμο με διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για ευρεία εφαρμογή. (12/11/2009)

 Δημοσίευση άρθρου σχετικά με την παραγωγή βιοαιθανόλης στο περιοδικό «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ» («Η βιοαιθανόλη στο μικροσκόπιο, τεύχος 32, σελ. (12/11/2009)

Υπεραμύνθηκε δε, της απόφασης της ΑΤΕ να "κάνει πίσω" για τη βιοαιθανόλη, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν ασύμφορο. (13/11/2009)

Η αναδιάρθρωση της ΕΒΖ έπρεπε να έχει ξεκινήσει προ πολλού[...] Τα εργοστάσια είναι έτοιμα και μπορούν να τροποποιηθούν για τη βιοαιθανόλη. (13/11/2009)

Η αναδιάρθρωση της ΕΒΖ έπρεπε να έχει ξεκινήσει προ πολλού [...] Τα εργοστάσια είναι έτοιμα και μπορούν να τροποποιηθούν για τη βιοαιθανόλη. (14/11/2009)

Ένα μπράβο είναι λίγο… Τέλος η βιοαιθανόλη Αφήνουμε πίσω την βιοαιθανολη και πάμε για άλλα. (19/11/2009)